Accountancy

De financiële cijfers zijn essentieel voor uw onderneming. De communicatie over de cijfers is net zo belangrijk als de cijfers zelf. U bepaalt of dit maandelijks, per kwartaal of jaarlijks gebeurt. Op deze manier kunt u met actuele cijfers en informatie ondernemen.

JW Accountants verleent onder andere de volgende diensten:
  • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
  • Tussentijdse financiële rapportages
  • Opstellen van resultaat- en liquiditeitsprognoses
  • Beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren