Administratie

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor uw bedrijfsvoering.
JW Accountants helpt u om tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen.

JW Accountants verleent onder andere de volgende diensten:
  • Inrichten en verzorgen van financiële administraties
  • Beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
  • Administratieve ondersteuning
  • Online boekhouden met Twinfield